• Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm

  Kristdemokraterna beklagar bygglovsbeskedet för en 21-meters mast på naturområdet mellan gamla brandstationen och Sockenmagasinet. Placeringen hotar en ortens vackra kulturmiljön. Vi välkomnar därför att både Hembygdsföreningen och Svenska kyrkan överklagat ärendet. Det säger Christopher Dywik, vice ordförande i Södermöre kommundelsnämnd tillika Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

  – Vi vänder oss också mot bristen på samråd på orten och diskussion med Södermöre kom...

 • KD-glädje över räddad Cellgrav

  Under veckan rapporterades det att Mark- och miljödomstolen glädjande har beslutat att säga nej till kommunens överklagan om att få bygga ett p-hus i Cellgraven vid fängelset. KD Kalmars gruppledare Christopher Dywik som varit mycket kritisk till kommunens planer att bygga ett p-hus i cellgraven är mycket glad över beslutet.

  – Det känns fantastiskt att denna ovärderliga kulturmiljö nu är räddad. Norra delen av cellgraven är ju en del av ravelinen Prins Carl, en del av Kalmars ytt...

 • Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?

  Under förra veckan rapporterades det att Länsstyrelsen beslutat att sätta ner foten och säga Nej till kommunens planer på ett P-hus i Cellgraven.

  Planerna på att att bygga ett P-hus i cellgraven har tidigare kritiserats både för att beslutet i nämnden togs med bristfälligt underlag. Men också av Kalmar läns museum och Kristdemokraterna för att det vore djupt olämpligt att bygga ett p-hus på ett fornminne och vad som är en del av riksintresset för kulturvård. Det skulle helt enkelt, li...

 • NEJ till hotell som skymmer Kalmar slott

  Under fredagen framkom det att Kalmar kommun och Länsstyrelsen i hemlighet har arbetat fram ett nytt förslag på ett hotell i hamnen. KD ser med oro på att ännu ett dokument vars innehåll har ett stort allmänintresse hemlighetshållits från allmänheten.

  – Att det aktuella förslaget borde ha diarieförts mitt under brinnande valrörelsen gör bara det hela än mer anmärkningsvärt. Det är oerhört allvarligt ur demokratisynpunkt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

 • Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik och kommunfullmäktigeledamot Carolina Almeborg motionerar om behovet att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen|

  Kvarnholmen är tillsammans med Kalmar slott och Gamla stan en vital del av Kalmar kommuns ansikte utåt, en vacker historisk miljö med vackra stenlagda gator för turister och boende att strosa i.

  Tyvärr har stadens kullerstensgator under senare år blivit allt mer problematisk för delar av befolkningen. I takt med att fler o...

 • KD har Kalmars yngsta fullmäktigegrupp

  Kristdemokraterna i Kalmar presenterar stolt sin nya kommunfullmäktigegrupp: Alexander Karsnov, Christopher Dywik (gruppledare) och Carolina Almeborg. Vid valet belönade väljarna KD för vårt hårda arbete, resultat och en tydlig vision för Kalmarbygden. Ett stort tack till alla 2452 som valde att lägga en röst på KD.

  Generationsskifte genomfört och vi är nu inte bara en kristdemokrat mer i kommunfullmäktige- vi har också lägst snittålder av alla partigrupper, vilket bådar gott för framt...

 • Kalmars historia är dess styrka

  Under sommaren blossade debatten om Kalmars kulturhistoriska värden kontra utveckling upp, till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden ställt sig positiva till ett P-hus i vallgraven vid fängelset.

  Debatten har nu lagt sig– men såhär några dagar innan valet har frågan troligtvis aldrig varit viktigare.

  Från Kalmar Citys håll har man med rätta uttryckt sin oro över oseriösa alternativ till ett centralt beläget P-hus, som ”supercyckelvägar” och matarbussar från ett P-hus utanför sta...

 • KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

  Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

  Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade...

 • Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?

  Christopher Dywik (KD) ställer en ”Enkel fråga” till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

  För ungefär en vecka sedan rapporterades det att undersökningar av marken på södra delen av Fredriksskansområdet har visat att det finns strukturer kvar som kan härröra från det gamla försvarsverket från 1700-talet, och att det ska grävas ut. Mycket spännande, jag ser fram emot resultatet.

  Tyvärr finns det dock en mindre rolig detalj i det hela. Länsstyrels...

 • KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar |

  Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

  – Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle ...