• KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar kommunstyrelsens beslut att godkänna majoritetens bristfälliga jämställdhetsplan|

  Jämställdhetsperspektiv och HBTQ-perspektiv saknas, politiskt tillrättalagd, brist på konkreta uppdrag, mål och uppföljning. En vild blandning av saker kommunen kan och bör jobba med och nationella frågor – samt frågor som familjen bäst bestämmer om själva vid köksbordet. KD:s kritik mot kommunens nya jämställdhetsstrategi är inte nådig.

  ...

 • Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?

  Lennart Lindstedt (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson(S)

  En av styrelsens, i ett aktiebolags, viktigaste uppgifter är att hantera (tillsätta-avskeda) VD. För denna viktiga uppgift måste styrelsen, innan det beslutande styrelsemötet, få rimligt tillräcklig information och beslutsunderlag. Vid tillsättningsprocessen av ny VD för Kalmarhem AB så hade inte styrelsen i Kalmarhem fått något av detta. Vid det beslutande styrelsemötet lade en ledamot (från ett annat pa...

 • Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

  Bengt-Olof Roos (KD) ställer en interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S) – vidaresänt till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) |

  Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har nyligen meddelat att 72 vårdplatser på länets tre sjukhus ska förbli stängda i första hand fram till årets slut. Den är en s.k. förlängd sommarstängning vilket betyder att dessa vårdplatser vid utgången av året varit stängda över ett halvår. Detta är oacceptabelt då det inte ens g...

 • Hur informerar Kalmar kommun allmänheten?

  Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kalmar Vattens ordförande Steve Sjögren (S)|

  Kalmar Vatten AB har infört bevattningsförbud under tiden 12 maj – 27 juni eftersom grundvattennivåerna är så låga. Den 18 maj publicerade Kalmar kommun om detta på Kalmar.se.

  Det är bra att information likt detta är lätt att hitta. Men merparten av medborgarna tittar dagligen inte in på Kalmar kommuns hemsida, varför det är viktigt att kommunen informerar via olika ”kanaler”. ...

 • KD ”stöd-åt” korv på Larmtorget

  I fredags kväll samlades en delegation ifrån Kristdemokraterna på Larmtorget för att ”stöd-äta” korv. Syftet var att markera vårt motstånd mot det märkliga förslaget att flytta bort den populära korvförsäljningen från Larmtorget.

  – Man behöver inte vara en Einstein för att inse att bråk Larmtorget nattetid inte beror på att folk ätit för mycket korv, utan att de druckit för mycket alkohol, det säger Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.

  – Kristde...

 • Semlor och human migrationspolitik i centrum på KD-årsmöte

  Kristdemokraterna i Kalmar kommun har haft partiavdelningsårsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Det bjöds på smaskiga semlor och Ing-Mari Edin avtackades för sin tid som nämndeman i Tingsrätten med blommor och partiets jubileumsbok.

  Gruppledare Christopher Dywik föredrog kommungruppens verksamhetsberättelse och landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) gav ett uppskattat föredrag om vikten av en human, ansvarstagande och verklighetsförankrad migrationspolitik – en politik med båd...

 • När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S) |

  Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

  I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en famil...

 • Utdelning ur Matz Edins donationsfond till Ruth Pahlm

  Under gårdagen hade Kristdemokraterna i Kalmar sin traditionella Julfest och i samband med det också utdelning ur Matz Edins donationsfond.

  Utdelning ur fonden görs som erkänsla för förtjänstfullt arbete till den som, genom sitt engagemang för Kristdemokraterna i Kalmar kommun, varit ett föredöme för sina partikamrater och verkat i Matz Edins anda.

  Avdelningsstyrelsen har i samråd med Ing-Marie Edin beslutat att årets utdelning ur Matz Edins donationsfond, för viktiga insatser f...

 • Fruktansvärda händelser i Frankrike

  Christopher Dywik (KD) kommenterar terrordåden i Frankrike |

  Igår natt nåddes jag av fragmentariska rapporter om overkliga, fruktansvärda och vidriga våldshandlingar i Frankrike. Bilden börjar klarna och mycket tyder på att det rör sig om IS-terrorister som på olika sätt och på olika platser kallblodigt har mördat mellan 120-150 oskyldiga civila…

  Nu, mer än tidigare behöver Europa och Sverige en politik med både hjärta och hjärna: Både till skydd för asylrätten för alla de...

 • Varför finns det ingen återvinningsstation i Ljungbyholm?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande |

  Den 13:e maj stängde återvinningsstationen i Ljungbyholm på grund av att den nya sporthallen började byggas på den plats där den tidigare legat. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) – hänvisas då till en plats bakom ICA Stinsen.

  Snart visar det sig dock att det inte alls är möjlighet att bygga upp återvinningsstationen på denna plats, på grund av att ICA Stinsen redan har ett byggl...