• M/KD-budget – det bästa för Kalmarbygdens barn

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar riksdagens budgetomröstning|

  Vid gårdagens budgetomröstning röstades som väntat en borgerlig M/KD-budget igenom. Det är mycket glädjande! M-KD-budgeten innehåller mycket viktiga satsningar för att återskapa ett Sverige som man kan lita på. KD lovade under valrörelsen att alltid, i alla lägen stå upp för vår politik och det är vad vi nu gjort, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Här på kommunal nivå välkomnar vi framförallt den särskilda satsningen för att minska barngrupperna på förskolan. Kalmar kommun har små-barngrupper som uppgår till 30 barn per grupp, något som skapar stor otrygghet och stress för barnen – och majoriteten har ingen som helst plan för att lösa det.

  – Små barn behöver små grupper och personalen måste få tid till att se varje enskilt barn. Det är oerhört viktigt att ge barnen en trygg uppväxt, det är ju dem som är vår framtid(!), säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Nästa naturliga steg är att talmannen låter Ulf Kristersson prövas som statsminister igen. Nu efter flera månader med C:s abrovinker torde även de inse att om man vill ha borgerlig politik, så ska man rösta på en borgerlig statsminister.

  – M/KD-budgeten innehåller utöver detta flertalet viktiga satsningar för att återupprätta ett tryggt Sverige. Inte minst ett stödpaket till våra hårt ansatta jordbrukare med en rejäl sänkning av dieselskatten, extra resurser till försvaret och till fler poliser så vi kan pressa tillbaka den växande otryggheten. Ett höjt bistånd så vi kan hjälpa fler flyktingar på plats och bättre integration med fokus på språk, samhällsorientering och svenska värderingar för dem som redan är här. Det blir givetvis också en rejäl satsning för att pressa tillbaka vårdköerna och återupprätta LSS.

  – Utöver detta blir det som utlovat en sänkning av pensionärsskatten och en sänkning av inkomstskatten för att det ska löna sig mer att arbeta. Men också avskaffande av ineffektiva miljösatsningar som el-cykelbidrag till Stockholms innerstad och flygskatten som pungslagit flygets konkurrenskraft och hämmat omställningen till miljövänligt flygbränsle, avslutar Dywik.