• Modig, Dywik och hunden Tillman besökte Möregården

    Idag har Möregården (Träffpunkt och äldreboende i Hagby) fått besök av riksdagsledamot Aron Modig (KD) och Christopher Dywik (vice Ordförande Södermöre kommundelsnämnd) och hunden Tillman, som besökte Möregården för att samtala om det socialt innehållet, djur inom omsorgen och den varma sommaren.

    – Det var väldigt trevligt att få äta lunch med de äldre och visa upp den fantastiska verksamhet vi har här ute i Södermöre. Vi samtalade mycket om gemenskap och de sociala innehållet på boendet och träffpunkten. Glädjen över att få besök av en glad och gossig liten hund var påtaglig – men framförallt att få äta tillsammans och att ibland också få vara med och laga mat och baka och känna dofterna av nylagat.

    – En av KD Kalmars viktigaste frågor är just det sociala innehållet på våra boenden. Möregården (och övriga boenden i Södermöre) är ett föredömme på detta område och deras arbetssätt är något som vi vill sprida till resten av kommunens boenden.

    – Det handlar om allt ifrån samarbete med den lokala skolan – med gemensamma aktiviteter, fokus på historia/kulturarv och de äldres minnen/erfarenheter samt att ge de äldre möjlighet att med jämna mellanrum vara med och baka och laga mat. En fråga som både handlar om att öka de äldres aptit och att inte ta ifrån dem något som ofta varit en stor och viktig del av deras liv.