• Andreas Carlson (KD) besökte Kavelbrosågen och polisens mobila kontor

  Under fredagen besökte riksdagsledamot Andreas Carlsson, tillsammans med Kalmaravdelningens gruppledare Christopher Dywik, Kavelbrosågen söder om Kalmar samt polisens mobila poliskontor för att diskutera förutsättningarna för småföretagen på landsbygden och den nya polisorganisationen.

  Första stoppet för dagen var på Kavelbrosågen söder om Kalmar. Ägaren Ingemar Hermansson visar runt på sågverket, berättar om verksamheten och förklarar hur vissa politiska förslag skulle påverka företaget. Något som oroar Carlson:

  – Fyra av fem jobb skapas av småföretag. För att fler ska komma i arbete är det viktigt att underlätta för företagen, inte minst på landsbygden. Att som regeringen föreslå höjningar av ungdomsarbetsgivaravgiften och lägga på en kilometerskatt på 1-2 kronor per kilometer på lastbilar blir ett hårt slag för jobben och företagen. Jag uppskattade besöket på Kavelbrosågen, kommenterar Andreas Carlson efter besöket.

   

  polisen

  Andreas Carlson, Christopher Dywik och Mats Olsson (gruppledare KD Torsås) besöker poliserna Kjell och Rolf på det mobila poliskontoret i Torsås (som senare på fredagen kör vidare till Påryd).

  – Den lokala polisiära närvaron i hela landet är viktig för det brottsförebyggande arbetet och för att klara upp fler brott. Det finns inga genvägar. Det krävs fler poliser i yttre tjänst, avslutar Andreas som får medhåll av Dywik och Olsson.

   

   

   

  Övrig information

  Andreas sitter i dagsläget både som ledamot i Justitieutskottet och som suppleant i Skatteutskottet och Arbetsmarknadsutskottet.
  Han är mer känd för att väljarna vid valet 2014 kryssat honom förbi inte mindre än två ministrar (Maria Larsson och Stefan Attefall).
  Läs mer om Kavelbrosågen på www.kavelbrosagen.se

   

  För mer information

  Christopher Dywik, Gruppledare Kalmar
  Christopher.dywik@kristdemokraterna.se
  073-18 06~887

  Andreas Carlson, Riksdagsledamot
  andreas.carlson@riksdagen.se
  073-51 17 080