• Ännu en brand i Berga – dags för nytänk

  dywik i berga

  Under slutet av förra veckan var det många av oss som med besvikelse kunde konstatera att det brinner ute i Berga igen (vid Funkaboskolan). Kanske är det så att vi inte löser de problemen som finns där med att enbart bygga en multiarena?

  Kanske krävs det att föräldrarna tar ansvar för sina barn, och där det behövs, att vi stödjer föräldrarna i sin föräldraroll.

  Kanske är det också dags att vi som samhälle slutar sända ut tycka-synd-om-signaler om Berga och ungdomarna som bor där. Att vi slutar måla upp självuppfyllande profetior om hur dåligt området är.

  Det är dags att börjar tala om ansvar, om att det är möjligt att av egen kraft skapa något gott, att påverka sin situation, att nästan allt är möjligt i Sverige – men bara om man kämpar.

  Och att det inte ett svaghetstecken att fråga efter hjälp, det säger kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.