• Äntligen! KD välkomnar försäljningen av Kalmar biogas

  Pressmeddelande 2013-02-26

  Idag beslutade kommunfullmäktige att säga ja till att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar dagens beslut, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD. Vi tror på FAMAX AB och önskar dem lycka till!

  – Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre. Avslutar Dywik.

  Bakgrundsinformation:
  I budget för 2013 och plan 2014-2015, krävde KD som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.