• KD välkomnar en försäljning av Kalmar biogas


  Pressmeddelande Kalmar 2013-02-06

  Igår röstade kommunstyrelsen för att sälja Kalmar Biogas till FAMAX AB. Vi välkomnar beslutet, som går helt i linje med tidigare förslag ifrån KD, och önskar de nya ägarna lycka till.

  – Diskussionen kring Kalmar kommuns ägande av Kalmar Biogas AB har förts fram och tillbaka under flera år. Det är Kristdemokraternas absoluta uppfattning att en försäljning av bolaget är det bästa för att föra miljöarbetet framåt. Kommunens allt för långa ägande har enligt vår mening varit kontraproduktivt och hämmande för miljöarbetet, då det har snedvridit konkurrensen och därmed försvårat för privata aktörer att etablera sig och satsa på området. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Ibland är det nödvändigt att kommunen går in initialt för att få igång specifika satsningar som man anser särskilt viktiga. Men här har avknoppningen dröjt allt för länge. Kommunens huvudfokus måste alltid vara att sköta de kommunala kärnverksamheterna samt att underlätta och ge goda förutsättningar för företag att etablera sig, verka och expandera – inte gå in och göra det som näringslivet kan sköta så mycket bättre, avslutar Dywik.

  Bakgrundsfakta:KD krävde i budget för 2013 och plan 2014-2015, som enda parti, att ett avvecklingsarbete av Kalmar biogas AB skulle initieras om ett försäljningsförfarande av bolaget ej hade påbörjats under 2013.

  För mer information:

  Christopher Dywik
  Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar

  Mobil:
  073-18 06~887