• Bromma – Nödvändig för Kalmars utveckling och för jämlik sjukvård!

  Sveriges mindre flygplatser har länge varit hotade. EU-kommissionen har velat ta bort möjligheten till offentligt stöd för regionala flygplatser. Sedan beslutade S, MP, V och SD i riksdagens trafikutskott att återinföra flygledningen i statlig regi, vilket hotar öka kostnader för de regionala flygplatserna med över 30 procent; pengar som måste tas ur ägarkommunernas och regionernas/landstingens budgetar.

  Nu, efter valet, hotar det rödgröna styret i Stockholm att lägga ned Bromma flygplats, som är ett nav för de regionala flygplatserna.

  Socialdemokraterna i Stockholm tillsammans med MP och V utarmar möjligheterna till snabba transporter för det lokala och regionala näringslivet i övriga landet. Varje kommun- och regionpolitiker borde gå i taket, eftersom arbetslösheten kommer öka då företagens villkor försvåras.

  Kalmar med omnejd är starkt beroende av smidiga förbindelser mellan östra Småland-Öland och Stockholm och vidare. Flyget är viktigt för företag och industrier, men också för turism- och besöksnäring. En nedläggning av Bromma skulle slå undan fötterna för flygbolag som Kalmarflyg, men framförallt för alla företag och flygpendlare som dagligen är beroende av snabb transport till Bromma. Tågtrafik är på grund av den långa restiden sällan ett realistiskt alternativ.

  Men även ambulansflyg och organtransporter är hotade. De rödgröna ökar risken för en ojämlik hälso- och sjukvård. Cirka 30-40 organ per år, som transporteras från Stockholm, kan rädda upp till 180 liv. Ett femtiotal transporter per år görs med patienter i behov av ECMO, en modifierad hjärt-lungmaskin. Över 65 starter och landningar med ambulansflyg per år görs mellan 22:00 och 07:00 på Bromma flygplats.

  Vill inte Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet, Vänsterpartiet att hela Sverige ska leva?

  Vi är djupt oroade över utvecklingen. Kalmar län har inte råd med en rödgrön politik som slår undan benen för vår industri, våra företag, vår turistnäring och som skapar oro när det gäller sjukvården.

  Gudrun Brunegård
  Oppositionsråd (KD) Landstinget i Kalmar län

  Anders Andersson
  Distriktsordförande (KD) i Kalmar län

  Christopher Dywik
  Gruppledare (KD) Kalmar kommun

  Penilla Gunther
  Riksdagsledamot (KD) Näringspolitisk talesperson

  (Publicerad i Barometern 2014-10-28)