• Fel väg att lägga ner tredje klass i Tvärskog

    Till onsdagens möte i Södermöre kommundelsnämnd har Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet (majoriteten) lagt ett budgetförslag som innebär att tredje klass läggs ner i Tvärskog.

    – Jag vill därför vara tydlig med att jag delar föräldrarnas uppfattning till 100 % och kommer rösta mot detta – för Tvärskogsbygden och Södermöre – förödande förslag, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik (som också är vice ordförande i nämnden).

    – Att små enheter kostar mer och att vi behöver fler barn på skolan är ingen hemlighet. Men vill vi öka ortens attraktivitet bland barnfamiljer så är det knappast rätt väg att lägga ner tredje klass – det är tvärtom ett beslut som på ett högst förödande sätt avsevärt kommer minska ortens attraktivitet(!)

    – Jag beklagar att majoriteten nu bryter det avtal som fanns med bygden, om att årskurs 1-3 skulle vara kvar i Tvärskog, om de med ideella krafter byggde bygdegården för skolan.