• Flyktingpolitiken – en hård nöt att knäcka

  KDU:s Förbundsordförande Sara Skyttedal lyfter en minst sagt känslig fråga i dagens DN: Hur ska vi kunna upprätthålla en generös men samtidigt human flyktingpolitik samtidigt som vi har en enorm bostadsbrist och expeptionellt stel arbetsmarknad i Sverige?

  Utan att ta ställning till Saras slutsatser så kan jag dra en parallell till Kalmar där vi, på grund av bostadsbristen, enbart lyckats uppfylla vårt åtagande av mottagande av flyktingar en gång under de senaste fem åren.

  För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi ska hjälpa våra medmänniskor när de lider nöd. För oss räcker inte fina ord, för oss är det inte ”tanken som räknas”, utan vad vi faktiskt gör.

  Ett humant och ansvarfullt mottagande av flyktingar förutsätter goda förberedelser med god planering med resurser och rätt kompetens, inte bara goda intentioner och förhoppningar om att det ska lösa sig. Kommunens ansvar upphör ju inte heller vid att enbart förmedla boende. Kommunen har också ett övergripande ansvar att själva integrationsprocessen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att svenskundervisning och introduktioner till Sverige genomförs, att skolgången och aktiveringen fungerar och inte minst att sjukvården står redo.

  Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit. I ett samhälle där integrationen inte fungerar riskerar invandringen att bli något som förstör samhällsgemenskapen och skapar en vi- och-dom mentalitet.

  För mer info:
  Christopher Dywik
  Ordförande & Gruppledare
  073-1806887