• Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande | Johanna Petersson (C) 

  För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Ska det även i framtiden vara möjligt att både bo och arbeta i hela Kalmar kommun – också på landsbygden – är fiberutbyggnaden en ödesfråga.

  Innan sommaren körde både Zitius och Ip-Only en ”drive” för att försöka samla tillräckligt många procent av hushållen på landsbygden för att de skulle bygga ut.

  Enligt uppgift kom IP-Only inte upp i rätt nivå och kommer därför inte bygga ut. Zitius förlängde sitt erbjudande till den 31: e augusti och har meddelat att man kommer påbörja en utbyggnad i vissa områden där en aktiv fiberförening själv har förhandlat med Zitius såsom Förlösa och Ekenäs – gott så.

  Men vad händer med resterande landsbygd om Zitius här inte har kommit upp i de 60% som man tidigare talat om.

  Med anledning av det vill jag fråga:

  – Vad gör Kalmar kommun för att tillse att en utbyggnad av fiber kommer till stånd även på resterande landsbygd?