• Jordbruket är garantin för öppna landskap!

  öppna landskapValrörelsen handlar om många frågor. Vi vill som kristdemokrater markera vikten av att inte låta accelererande avstånd mellan stad och land leda till en tyst och igenvuxen landsbygd. För utvecklingen i Kalmar län är det viktigt att se jordbrukets betydelse.

  Stad och land är ömsesidigt beroende av varandra! Men Sverige har sedan 2005 genomgått en urbanisering som saknar motstycke i övriga EU. I nästan hälften av Sveriges kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner minskar befolkningen. Hos de som flyttat till staden minskar också successivt förankringen och upplevelsen av livet på landet. Särskilt avspeglar detta sig i de åsiktsgap som gör sig gällande i olika jaktfrågor eller i djurhållningsfrågor.

  I den politiska debatten finns en återkommande svartmålning av den näring som försörjer hela landet med livsnödvändiga livsmedel och är ryggraden för landsbygdens arbetstillfällen. Konventionellt jordbruk underkänns till förmånför de ca 5 procent som är ekologisk produktion. Denna bristande helhetssyn på jordbruk och landsbygd är inte till gagn för vare sig den enskilde lantbrukaren eller för vårt land. Svenska jordbrukare ligger i framkant som förvaltare av den jord de brukar, de tar ansvar för hållbarhet och långsiktighet. Att förringa det arbete som våra jordbrukare bedriver hotar basen för landsbygden och därmed hela landets livsmedelsförsörjning.

  Utan det svenska jordbrukets livsmedelsproduktion faller underlaget för övrig sysselsättning på landsbygden. Stadens livsmedelsförsörjning blir då beroende av import från en ostadig världsmarknad. Istället för ett kontinuerligt minskande är det dags att vända på utvecklingen i det svenska jordbruket!

  Det behövs nu en nationell samling för att slå vakt om den näring som ännu finns kvar och för att skapa förutsättningar för fortsatt och utvecklad jordbruksproduktion. När Kristdemokraterna under europarlamentsvalrörelsen satte fokus på svensk grisnäring och dess fördelar i form av återhållsam antibiotikaanvändning och etisk behandling i kontrast till importmaten, bidrog vi till att lyfta debatten även ur ett konsumentperspektiv. Livsmedelsföretagen undersökte och kunde konstatera en positivare inställning hos konsumenter till svenskt griskött efter EU-valrörelsen.

  Det är hög tid att vända debatten och inse nödvändigheten av fortsatt svensk jordbruksproduktion. Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Vi kristdemokrater vill ha en strategi för närproducerad mat som prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge.

  Anders Andersson(KD)
  Riksdagsledamot för Kalmar län

  Christopher Dywik(KD)
  Gruppledare i Kalmar kommun

  (Publicerad i Barometern 2014-08-14)