• Kalmarbygden kan bättre!

  Kalmarbygden är fantastisk! Här möts slottet och vår unika kulturbebyggelse, gröna parker och blå vattenblänk med modern arkitektur, universitet och ett rikt nöjesutbud. Men Kalmar är mer än bara turism och evenemang. Det är också barn i allt för stora barngrupper, ungdomar på landsbygden vars fritidsgårdar har lagts ner, invandrare som inte kommer in i det svenska samhället och äldre som inte får vara med och laga sin mat eller ens välja vad de ska äta.

  Trygga familjer lägger grunden. Vi ser, trots en ökad materiell standard, att allt fler unga mår dåligt. Vi vet att barn som får växa upp med värme och ramar har bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Eftersom alla familjer är olika så måste de själva få välja den omsorg som passar dem bäst. När man lämnar sina barn på förskolan så ska man veta att ens barn får en god omsorg, i bra lokaler med en god pedagogisk verksamhet. Därför vill vi minska barngrupperna i förskolan, max tolv barn i småbarnsgrupperna, så personalen får mer tid för varje enskilt barn.

  Mer respekt för äldre. Äldre förtjänar både trygghet och att bli bemött med respekt och värdighet. Därför är det viktigt att personalen inom äldreomsorgen har goda arbetsvillkor – den ohållbara schemasituationen måste få ett slut. Tid måste finnas för gemenskap och det mänskliga mötet: att promenera, spela spel eller bara sitta och prata. Vi vill slå vakt om aktiveringen och att de äldre åter ska få vara med och laga sin mat. Nylagad och närproducerad mat som doftar, smakar och ser god ut är en självklarhet!

  Vi vill också ta vara på den erfarenhet som äldre besitter och jobba för fler mötesplatser över generationsgränserna. En fungerande normöverföring är viktigt för en sund samhällsutveckling.

  Bättre integration. Den som känner sin egen historia och kultur står tryggare i mötet med andra kulturer. Därför vill vi uppmuntra skolavslutningar i kyrkan. Det är en fin tradition som bidrar till att stärka samhällsgemenskapen och öka ungdomarnas förståelse för vår svenska kultur. Vi vill också ha en total genomlysning av alla integrationspolitiska program och inrätta ett faddersystem, så varje familj som kommer till Kalmar inte bara får en introduktion i hur Sverige fungerar, vilka värderingar och traditioner vi har utan också får en naturlig väg in i det svenska samhället.

  Hela Kalmarbygden ska leva. Vi har en vacker landsbygd där en stor del av kommunens invånare bor och det måste också avspeglas i kommunens prioriteringar! Centraliseringsvågen måste vändas och vi måste sluta skjuta på satsningar på landsbygden. Vi kommer inte sluta tjata om varje sig behovet av en offensiv bredbandsstrategi eller ombyggnationen av skolorna i Hagby och Halltorp förrän spaden är i marken.

  (Publicerad i Barometern 2014-09-12)