• KD välkomnar en översyn av fritidsgårdsverksamheten

  Kristdemokraterna har länge efterlyst det nytänk och den omstöpning/omorganisering av fritidsgårdsverksamheten som nu äntligen initieras i Kalmar kommun. Framförallt gläds vi kristdemokrater över förändringen av fritidsgårdarnas öppentider från skoltid till de tider då skolan är stängd.

  – Helger och lov som för de flesta ungdomar välkomnas med öppna ärmar kan för vissa ungdomar innebära att de berövas sin enda trygghet i tillvaron – den som de på grund av dåliga hemförhållanden – får av fritidsgårdarna och fritidsgårdsverksamheten. Vi vill, som en del i kommunens stöd till barn och ungdomar, slå vakt om denna frizon och tycker därför att det är en självklarhet att fritidsgårdarna/ och fritidsgårdsverksamheten ska vara öppen både kvällar, helger och lov.

  – Det är också viktigt att fritidsgårdarnas verksamhet ine centraliseras till Kalmar (och i Södermöres fall, till Ljungbyholm), utan att verksamhet också bedrivs ute i de mindre samhällena runt Kalmar. Det säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik, efter sitt besök på Allaktivitetshuset/fritidsgården i Ljungbyholm.

  För mer information:

  Christopher Dywik (KD)
  Mobil: 073-18 06~887