• Kommentar till Barometerns väljarundersökning

    Christopher Dywik

    Christopher Dywik, Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommenterar Barometerns väljarundersökning för Kalmar kommun.

    Under lördagen presenterade Barometern en lokal väljarundersökning för Kalmar kommun. Såhär med mindre än en månad kvar till valet är det givetvis väldigt spännande. De enda fingervisningarna om vårt läge som vi har fått tidigare är Socialdemokraternas egna undersökningar och Barometerns nedbrytningar av länsresultaten för ca 8 månader sedan – undersökningars vars trovärdghet och underlag är tveksam – men likväl inte någon rolig läsning. Därför var dagens väljarundersökning välkommen!

    Att byta gruppledare är alltid ett vågspel, det tar tid att bygga upp personkännedom och förtroende.

    Genom tydlighet på våra kärnområden: familjen, de äldre, traditionerna och en levande landsbygd – har vi på bara några månader lyft oss rejält. Det känns bra. Vi är ett bra slutspurtsparti som brukar höja oss under valrörelsen, i takt med att allt fler nås av vår politik. Nu lägger vi i en högre växel.