• Många frågetecken i Trekanten

  Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfsson (S)

  I lördags och i måndags kunde vi läsa i Barometern om hur ett antal ”konstigheter” kring Träffpunkt Trekanten äventyrar löftet om en ny lokal till Omsorgsförvaltningen och PRO. Med anledning av det vill jag ställa följande frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson.

  – Varför har ni inte påbörjat arbetet med en ny detaljplan trots att ni under flera månader har känt till att den nuvarande detaljplanen inte tilllåter en byggnation av Träffpunkt Trekanten som ni lovat både Omsorgsförvaltningen och PRO?

  – Hur ska medborgarna kunna känna förtroende för Samhällsbyggnadskontoret när Samhällsbyggnadsnämndens ordförande medger bygglov för gemensamhetslokal för de boende i kvarteret, inte den utlovade Träffpunkt Trekanten, samtidigt som ni är medvetna om att kommunen skrivit under ett 10-årigt avtal med Hansabygg för Träffpunkt Trekanten i exakt samma lokal?

  Christopher Dywik (KD)
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar