• Nya förskolelokaler äntligen invigda i Tvärskog

  Pressmeddelande Kalmar 2013-08-23

  Idag har KD närvarat vid invigningen av de nya förskolelokalerna i Tvärskog som bjöd på en härlig stämning, glass, lek och Pappa kapsyl som rockade loss med sånger om dinosaurier.

  – Det känns mycket bra att de ”tillfälliga” lokalerna i källaren nu, efter 9,5 års väntan, äntligen överges.

  – Samtidigt har kommunledningen all anledning att skämmas över hur man skjutit välbehövliga renoveringar på landsbygden på framtiden (placeringen i källaren skulle vara en tillfällig lösning under 4-6 månader), påminner Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

  – Nu gäller det att vi skapar opinion för att också få till stånd en prioritering av de välbehövliga renoveringarna och nybyggnationerna av förskole- och skolbyggnationerna i Hagby och Halltorp.

  – Det är under all kritik att barn och personal år efter år (6 år sedan man fick löftet om en satsning) tvingas vistas i icke ändamålsenliga lokaler med stora renoveringsbehov, ständigt med löftet om att en satsning kommer under nästa mandatperiod, avslutar Dywik.


  Övrig bakgrundsfakta:

  Kristdemokraterna föreslog, som enda parti, i sin budgetreservation för 2013 och ekonomisk plan för 2014-2015 att kommunen borde prioritera renoveringarna och nybyggnationer av förskole- och skolbyggnationerna i Tvärskog, Hagby och Halltorp.