• Öppna landskap förutsätter lantbruk!

    Under gårdagen besökte riksdagsledamot Anders Andersson(KD) och Kalmaravdelningens gruppledare Christopher Dywik(KD), familjen Danielssons gård i Applerum söder om Kalmar för att samtala om det konventionella jordbrukets förutsättningar, styrkor och utmaningar för framtiden.

    applerum

    Marcus Danielsson, Christopher Dywik(KD), Ulf Danielsson, Per Danielsson och Anders Andersson(KD) samtalar om det konventionella jordbrukets förutsättningar och utmaningar för framtiden.

    – För Kalmar län är jordbruket viktigt. Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Dagens hårda och orättvisa konkurenssituation från Tyskland och Danmark kräver en strategi för närproducerad mat som prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. Det måste vara en prioriterad fråga nationellt såväl som på lokalt. Det sa riksdagsledamot Anders Andersson (KD) när han tillsammans med gruppledare Christopher Dywik (KD) besökte gården Applarum söder om Kalmar.

    – Vi vill öka andelen lokalproducerad mat på våra skolor och boenden, och för det krävs det att vi slutar smutskasta det konventionella jordbruket och jobbar offensivt med upphandlingar och tex kräver att det ska vara möjligt för barnen och de boende på våra hem, att faktiskt besöka gårdarna som vår mat kommer ifrån. Avslutar Dywik.