• Prioritera mindre barngrupper i förskolan

  Pressmeddelande Kalmar 2013-07-05

  Strax innan midsommar antog Södermöre kommundelsnämnd och Barn- och ungdomsnämnden en motion med syfte att utöka tiden på förskolan för sk. 15-timmarsbarn. – Fel utgångspunkt och fel prioritering, säger Kristdemokraternas gruppledare, Christopher Dywik som hellre vill satsa på mindre barngrupper.

  – Vi beklagar besluten, som likt en kvarleva ifrån makarna Myrdal, tycks utgå ifrån att tiden med föräldrarna skulle hämma barnens utveckling och att det endast är utbildade experter som kan garantera att barnen får en god utveckling. Vi köper inte en sån verklighetsbeskrivning. Förskolan är ett viktigt komplement för att familjepusslet ska fungera för föräldrar som arbetar eller studerar. Men huvudansvaret för barnen är föräldrarnas.

  – Vi Kristdemokrater anser istället att vi bör sträva efter att höja kvalitetén inom barnomsorgen genom att minska barngrupperna i förskolan, inte till att göra dem större genom att låta barn vars föräldrar ändå är hemma vara i förskolan på heltid.

  För mer information:

  Christopher Dywik
  Ordförande och Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar
  Mobil:
  073-18 06 887

  hemsida:
  www.kalmar.kristdemokraterna.se

  http://dywik.com