• Så gör vi läraryrket mer attraktivt

    lärarförbundet
    Återupprätta lärarens auktoritet i klassrummet, slå vakt om arbetsmiljön och stärk familjen så barnen sover på nätterna.

    Det var i korta drag vad Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik lyfte när han under gårdagen träffade Lärarförbundet, som ville att han kort skulle berätta vad han vill gör för att läraryrket ska bli mer attraktivt. Klicka på bilden eller här så kan du titta på klippet.