• Linnéuniversitetets placering

  I dagarna har det skrivits i tidningarna och sociala forum om Samhällsbyggnadsnämnden beslut att skicka ut detaljplanen för Kalmar hamn på samråd. Här är vår kommentar till beslutet.Vi Kristdemokrater anser att ett starkt och livskraftigt företagsliv är nyckeln till att trygga en fortsatt välfärd. Därför är det också oerhört viktigt att vi ifrån politiskt håll lyssnar på och slå vakt om Kalmar hamn och skapar sådana förutsättningar att Kalmar Lantmän och andra företag som verkar i, och är beroende av hamnen får goda möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet.

  Dahlströms arkitekters förslag för en placering av Linnéuniversitetets vid Norrgård / västra malmen

  – Det ingen hemlighet att KD förordar en placering vid Norrgård/Västra Malmen enlig det förslag som Dahlströms arkitekter har ritat upp. Det skulle uppfylla kraven på central placering, statsintegrerat universitet, expansionsmöjligheter för universitetet, närhet till studentbostäder (och fler är på gång i området), säker väg, möjliggör ett tydligt landmärke för universitetet(15 våningar) och framförallt tryggar placeringen en framtida expansion för näringslivet i Kalmar hamn.

  – Men det innebär inte att vi inte kan låta processen med samråd gå vidare(alla korten på bordet i det här läget). När beslutet om vart kommunen bör anvisa universitetet så ska vi ha alla olika förslag på bordet med konsekvensbeskrivningar etc.

  – Då är vi också övertygade att fler kommer inse olämpligheten i att trycka in 6 000 elever och 800 lärare utmed en väg för farligt gods där bullernivåerna redan i dagsläget bedöms vara på gränsen.

  / Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar