• Ska religionsfobi hindra barnens rätt till en meningsfull fritid?

  Christopher Dywik (KD) ställer En Enkel fråga till Kommunalrådet Johan Persson (S)  

  I Halltorp några mil söder om Kalmar finns det en eldsjäl som har startat upp en helt och hållet frivilligtdriven fritidsgård. En fritidsgård där det varje kväll den är öppen samlar mellan 10-30 ungdomar i olika åldrar.

  Undertecknad och Södermöre kommundelsnämnd har gjort vad vi kan för att stötta detta goda fantastiska initiativ på orten, och hjälpt eldsjälen att få kontakt med såväl Regionförbundet som Fryshuset samt ge ett mindre ekonomiskt stöd till material.

  Av förståeliga skäl är det väldigt påfrestande att som ensam ansvara för 10-30 barn och ungdomar.

  Fritidsgårdsverksamheten Södermöre alltså Södermöre för alla har ett uppdrag att verka i hela Södermöre och tillse att det finns verksamhet på alla orter där det finns intresse.

  Det logiska steget ifrån Södermöre kommundel sida är att tillse att Södermöre för alla kan stötta upp eldsjälen på orten genom hjälpa till i verksamheten en gång i veckan.

  Nu får Södermöre kommundelsnämnd beskedet att det är omöjligt pga att den aktuella lokalen som ungdomarna har fått låna råkar tillhöra Filadelfia, och därmed är en religiös lokal.

  Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:

  –    Ska religionsfobi hindra barnens rätt till en meningsfull fritid?