• Vad händer med simhallen, ”Iffehallen” och Kalmar SK:s lokaler?

  ”Det är på gång, snart, ha tålamod, det är i ”pipen”, det ska bara utredas lite till…” Det är vad barn, föräldrar och tränare brukar få till svar när de frågar vad som händer med simhallen, Ishallen -”Iffehallen” eller Kalmar SK:s friidrottslokaler – lokaler som på olika sätt befinner sig i minst sagt bedrövligt skick.

  Härom året tog Kalmar kommun, i samråd med medborgarna och kommunfullmäktiges partier, fram en ny vision – Kalmar 2020. Ambitionen med visionen var att ge uttryck för kommunens önskade färdriktning och att den skulle ligga till grund för såväl budget som organisatoriska förändringar de kommande åren. I Vision 2020 under stycket ”Framtidstro” kan man bland annat läsa att ”Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i.” Nu gäller det att detta dokument blir mer än en hyllvärmare.

  En del i att göra Kalmar till en populär kommun att växa upp i, är att det finns en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Simhallen, ishallen och friidrotten med sin breda verksamhet är viktiga pusselbitar i detta. Därför är det viktigt att lokalerna är säkra och ändamålsenliga och inte i sig utgör en fara för ungdomarnas hälsa.

  Vi känner alla till de frågetecken som finns liksom de stora kostnader som krävs för att renovera eller bygga nytt. Det här är inte en enkel nöt att knäcka. Men vi måste börja någonstans, ett problem försvinner som bekant inte bara för att de ignoreras, de blir tvärtom bara större och större. Därför är det är hög tid att vi sätter ner foten och antar en ”färdplan” för när och på vilket sätt vi ska komma till rätta med lokalernas bedrövliga skick. Kanske finns det byggbolag eller föreningar som kan ta delar av kostnaderna? Kanske måste några lokaler rivas eller en rockad göras. Oavsett så förtjänar verksamheterna ett rakt svar.

  Med anledning av det vill jag ställa följande frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S):

  – Vad händer med simhallen, ”Iffehallen” och Kalmar SK:s lokaler?

  – Är du beredd att sätta ner foten och anta en färdplan för att komma till rätta med dessa specifika verksamheters lokaler?