• Valfrihet för äldre – även i Södermöre

  Pressmeddelande 2013-12-03

  Under morgonen har Kommunstyrelsen röstat ja till ett införande av LOV (lagen om valfrihet) i Kalmar kommun. – Dagens beslut är en stor seger för alla oss som tror på valfrihet och de äldres rätt att bli behandlade med värdighet och respekt. För oss kristdemokrater är det en en självklarhet att de äldre, de som har byggt upp vårt land, givetvis själva ska få bestämma vem som ska komma hem till dem och utför deras hemtjänst.

  – Men det finns en del i beslutet som lägger smolk i bägaren. Den kommunala hemtjänstverksamheten i Södermöre kommundel kostar mer än dubbelt så mycket som i resten av kommunen.

  – Därför är det givetvis också rimligt att Södermöre kommundelsförvaltning ges i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå, så att privata och kommunala utförare får likvärdiga förutsättningar att verka utifrån.

  – Till detta säger Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet blankt nej! Här ska minsann privata utförare driva samma verksamhet, för mindre än halva priset!

  – Tydligen innebär ”Kalmarmodellen” av LOV att valfrihet för våra äldre ska gälla alla, utom de som råkar bo i tex. Ljungbyholm, Hagby, Halltorp, Tvärskog eller Påryd. Det tycker vi är tråkigt, inte minst för de älde.