• Värna de små butikerna på Kvarnholmen

  Härom dagen kunde vi läsa i Östran om den ”hätska debatten” om Kalmar city under förra KS- sammanträdet. Debatten handlade dock inte, som Östran felaktigt rapporterade, om att vi i den Nya Alliansen i Kalmar motsätter oss fler söndagsöppna butiker – det är tvärtom mycket positivt om fler handlare väljer att ha öppet längre och oftare.

  Vad vi däremot motsätter oss är att Kalmars socialistiska majoritet genom hyresvärldarna vill TVINGA butiker att ha söndagsöppet. För oss är det en självklarhet att Kalmars butiker ska få verka på marknadsekonomiska grunder och själva – utifrån sina olika förutsättningar – styra över sina egna öppentider.

  Många av Kvarnholmens butiker är mindre butiker, något som också är en del av Kvarnholmens charm. Här tycks majoriteten helt bortse ifrån att en sådan här pålaga knappast skulle göra det lättare för dessa mindre butiker, som ofta är enmansföretag eller familjeföretag och som kanske saknar de ekonomisk och personella musklern att ha öppet 7 dagar i veckan. Effekten kan bli att endast de stora kedjorna och de resursstarka blir kvar på Kvarnholmen, något som vore mycket tråkigt för mångfalden i vår stad.

  För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att det inte är politikens uppgift att styra och ställa över handeln, utan istället att stötta och stödja vår stads företagare genom att skapa goda förutsättningar för dem!

  Avsiktsförklaringen för Kalmar city innehöll dock flera guldkorn. Det är bra att det änligen läggs lite fokus på de förutsättningar som handeln på Kvarnholmen har och att en dialog initieras för att förlänga sommarsäsongen. Det är också positivt att Monica Bengtssons gamla KD-förslag om en centralt belägen lekplats vid systraströmmen dammas av – Kalmar ska vara en familjevänlig stad.

  Men det är mindre bra att majoriteten, i Johan Perssons kända ”samförståndsanda”, beslutade att flytta alla framtida frågor som rör utvecklingen av Kalmar city till ett nyskapat utskott där man stängt ute tre av kommunfullmäktiges 8 partier!

  Christopher Dywik
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun

  (Publicerad i Östran 2014-03-11)