• Visa respekt för bondekåren!

  Replik till Patricia Vildanfors (MP)

  I Barometern/OT 20/8 får vi en replik från MP gällande jordbruket i vårt län. Patricia Vildanfors påstår sig inte vilja ställa upp motsättningar mellan närproducerad mat som konventionellt jordbruk producerat, och ekologiska produkter. I nästa andhämtning ägnar hon en lång harang åt det ekologiska jordbrukets fördelar och reser krav på en massiv omställning till ekologiskt jordbruk.

  Patricia Vildanfors erbjuder 200 miljoner kronor som ska hjälpa till att ställa om. Med andra handen vill hennes parti införa handelsgödselskatt på 300 miljoner kronor, slakteriavgift på 90 miljoner kronor, kilometerskatt för lastbilen som ska hämta mjölken och fördubblade arbetsgivaravgifter för den som råkat anställa ungdomar.

  Listan på miljöpartiets skattechocker kan göras längre och läggs den till de tänkta regeringskamraternas skattehöjningar spelar det ingen roll vilken form av jordbruk man försöker bedriva, det blir inte mycket för de gröna näringarna i ett rödgrönt Sverige.

  Sveriges jordbruksorganisationer bedriver ett aktivt arbete med att minska jordbrukets avtryck på miljön, men det är större än att bara ställa om och få kalla sig ekologiska. Det är detta vi kristdemokrater vill framhålla och visa respekt för. Alla de konventionella jordbruk runt om i vårt län som dagligen producerar mat på vår bord, lyder under miljö och djurskyddslagar som på flera sätt kan anses vara världens strängaste. Användningen av bekämpningsmedel lyder under Kemikalieinspektionens beprövade gränsvärden på nivåer med god distans till den internationella nivån. Även mängden bekämpningsmedel ligger under den internationella nivån med en sjunkande användning. Medlen används för att bekämpa svamp- och insektsangrepp. Bönder använder inte de dyra bekämpningsmedlen vårdslöst, de använder dem när behovet är påkallat och då mycket restriktivt.

  När vi talar om landsbygden och dess gröna basnäringar, då talar vi om hela jordbruket. Ekologiska såväl som konventionella jordbruk är föredömen i gott förvaltarskap av den jord de brukar, de tar ansvar för hållbarhet och långsiktighet.

  Kristdemokraterna vill förbättra det svenska jordbrukets konkurrenssituation genom minskade regelbörda och mindre myndighetskrångel. Det är för oss kristdemokrater det viktigaste för att säkerställa levande landsbygd och öppna landskap. Svenska bönder ska kunna se en framtid i att odla spannmål och grönsaker eller föda upp grisar. Den framtiden vågar vi anförtro bondekåren att förvalta, utan styvmoderliga pekpinnar från miljöpartiet!

  Anders Andersson(KD)
  Riksdagsledamot för Kalmar län

  Christopher Dywik(KD)
  Gruppledare och förstanamn i Kalmar kommun

  (Publicerad i Barometern 2014-08-27)