• Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Skänker pengar till ideella organisationer

  Kristdemokraterna Timrå utmanade idag, 3 september, de andra partierna att skänka det man får in på valstugan till en eller flera lokala ideella organisationer.

  Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom ökade bidrag till föreningslivet i Timrå, minskad statlig styrning, utvidgad avdragsrätt för gåvor till ideella organis...

 • Inför 100-lappen i Timrå

  Det ska inte kosta en pensionär mer än 100 kronor per månad att åka buss obegränsat. En bussig tanke är det också att ge våra ungdomar ett ungdomskort till samma pris och med samma villkor som seniorkortet.

  Sundsvalls kommun införde seniorkortet, populärt kallad ”100-lappen” den 14 augusti 2011. Kortet är giltigt för bussresor inom hela Sundsvalls kommun.

  Kommunala pensionärsrådet i Timrå (KPR) beslutade den 3 oktober 2011 att lyfta frågan om att införa 100-lappen i Timrå.

 • Krafttag mot mobbning nedröstad

  Krafttag mot mobbning nedröstad. Mobbning och utanförskap retar oss. Vi tycker det är viktigt att man verkligen tar itu med saken från politiskt håll.

  Det är fantastiskt när eleverna själva, som på Böle skola, själva tar initiativ till att få ihop pengar till att utbilda lärare och elever i antimobbningsarbete. Men ska inte detta vara något som ligger politikerna på högsta nivå i intresse, tyvärr inte i Timrå…

  Och när man väl kommit dit och ska utveckla likabehandlingpl...

 • Motion: Stopp för stora barngrupper! Inför maxtak för barngruppernas storlek

  Timrå 2013-08-25 Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  I Skollagen 2 a kap 3 § står det att: ”Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.” Vad är då en lämplig sammansättning och storlek? Det är upp till politikerna i varje kommun att avgöra1 men ett sätt att ta reda på vad som är bäst för barnen är att gå via Skolverkets publikationer.

  Skolverket gav 2001 ut en kunskapsöversikt där man kom fram till att ”utifrån den forskning som vi tagit del av är en grupp om ...

 • Krafttag mot mobbningen

  Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatt för mobbning saknas. Känt är att 2010 prickades en skola i Timrå av skolinspektionen1 och 2011 anmäldes en skola för en elev som kränkts hela sin skolgång.23

  Allt är som tur är inte nattsvart. Varje skola har numera en likabehandlingsplan där man beskriver hur man hanterar och jobbar med mobbning. Vi anser dock att man ska genomföra en ordentlig kartläggning av kränkningarn...

 • Motion: Krafttag mot mobbningen

  Timrå 2013-04-10 Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Skolan ska handla om kunskap. Det krävs tydliga mål och undervisning som är anpassad till varje elev. Men det räcker inte. Mattetalen blir enklare att lösa i en trygg skola. Timrås elever förtjänar krafttag mot mobbning, trivsamma klassrum, riktig mat och lärare som har tid för en pratstund.

  Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatta för mobbn...

 • Motion: Inför 100-lappen i Timrå!

  Timrå 2013-04-10 Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Sundsvalls kommun införde seniorkortet, populärt kallad ”100-lappen” den 14 augusti 2011. Kortet är giltigt för bussresor inom hela Sundsvalls kommun.

  Kommunala pensionärsrådet i Timrå (KPR) beslutade den 3 oktober 2011 att lyfta frågan om att införa 100-lappen i Timrå.

  24 januari 2012 behandlades frågan i Kommunstyrelsen (Dnr KS/2011:259), som valde att passa frågan vidare till Kollektivtrafikmyndighete...

 • Skolan och barnomsorgen behöver mer resurser!

  Skolan går på knäna, Timrå kommun hamnar allt längre i jämförelser med andra kommuner.

  Majoritetens snåla budgetar visar sig i form av låga resultat i skolan. Över 40% av eleverna uppnådde inte målen i alla ämnen 2011 i grundskolan. Och bara 72% av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning efter 4 år! Lärarna ska inte klandras, hela 92% har pedagogisk högskoleexamen, långt över riksgenomsnittet.

  Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna, har vi ...