• Mer pengar till skolan

    Vid budgetarbetet inför 2005 har vi påverkat för att få mer pengar till framförallt skolan. Även ett högre anslag till vägarna blev resultatet av budgetberedningens arbete. Vi har budgeterat ett överskott totalt i kommunen på 11.2 miljoner kronro varav 11 miljoner måste täcka 2003 års redovisade minusresultat.

    Vi valde att lägga budget gemensamt med S, FP och C.

    I opposition kan man välja olika vägar beroende på om man vill plocka politiska poäng eller försöka få igenom sina kra...