• Mellanvårdsavdelning på Kronparksgården

  Radio P4 Uppland: Mellanvårdsavdelning öppnas i Kronparken

  Landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse beslutade igår att den blivande mellanvårdsavdelningen ska lokaliseras till Kronparken istället för avdelning 170.

  Orsaken till förändringarna är att avdelningen kommer att öppna i andra lokaler än man tänkt, säger kristdemokraten Anna-Karin Klomp, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  – Man har fått omvärdera hur mycket renovering som behövs på avdelning 170 och så vill Akademiska sjukhuset eventuellt behålla de lokalerna, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Den planerade avdelningen är till för främst äldre patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset och för friska för att vara där, men för sjuka för att komma hem. Syftet är att förbättra omhändertagandet av patienterna genom att de vårdas på rätt vårnivå.

  Planerna har gjorts om lite – och i stället för att öppna i en lokal på Ulleråketsområdet så blir det i en annan – på Kronparksgården. Då kan man så småningom ha 30 platser i stället för 26, men alla platser kommer troligen inte att vara igång förrän efter sommaren – först öppnar man 15 platser – och det hoppas man på att kunna göra i april, som planerat.

  – Det är fortfarande det vi planerar för.

  Planen har ju fått kritik för att platserna är på Ulleråker, för långt från Akademiska, men där ändrar ni inget?

  – Det får man ju sätta i relation till att vi har närvårdsplatser både i Enköping och Östhammar och planerar att ha i Tierp och det är ju ännu längre bort från Akademiska sjukhuset.