• Anna-Karin Klomp (KD): Vårda patientintresset!

   

  Artikel i UNT 16/1

  Inte är det väl etiskt rätt att spara pengar genom att försvåra tillgängligheten i vården? Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) i en replik på socialdemokraternas artikel ”Farsartade turer kring cancervården”.

  Vivianne Macdisi (S) angriper Alliansen i raljerande ordalag för att sakna etisk kompass och att bedriva affär i vården. Det är att förenkla verkligheten till oigenkännlighet.Macdisi (S) tycker att det är farsartat att Alliansen försökt få till ett avtal med en av världens främsta cancerkirurger. I hennes värld hade det varit bättre att inte ens försöka. Nu visade det sig att den lagstiftning som finns i dag i Sverige inte gör det möjligt för oss att ingå vårdavtal med Uppsala Cancer Clinic, där Haile Matheme är verksam.

  Socialdemokraternas inställning i denna fråga har hela tiden varit tydlig: Landstinget ska inte ha något avtal med UCC. Om de suttit vid makten så hade ansökan om vårdavtal avslagits med vändande post.

  Macdisi (S) kritiserar den ökande patientmakten som två mandatperioder av Alliansstyre gett upphov till. Rätten att välja var du vill få din hörapparat, vilken mödravårdcentral du vill gå till, var du och dina barn ska gå för tandreglering kallar hon för att leka affär.

  Vi tror att patienterna är kapabla att själv kunna välja och att även vårdgivare, inte bara byråkrater och politiker, kan bedöma var en vårdcentral kan behövas. Våra vårdval följer strikta och noga utformade regelverk. Vi ställer höga krav på de vårdgivare som vi har avtal med.

  Macdisi (S) anklagar vårdvalen för att vara kostnadsdrivande. Det stämmer att t.ex. kostnaderna för hörapparatsutprovning har ökat. Det beror på att vårdvalet har fått fler människor att söka hjälp för sin hörselproblematik, människor som tidigare led i tysthet.

  Att behandla dolda vårdbehov kostar pengar. Men inte är det väl etiskt rätt att spara pengar genom att försvåra tillgängligheten i vården? På vilket sätt tillfredställer det människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen eller kostnadseffiktivitestprincipen som riksdagen fastslagit?

  Sedan 2006 har Alliansen styrt ungefär hälften av alla landsting, däribland Uppsala län. Öppna jämförelser visar att under denna tid har förtroendet för både vårdcentralerna och sjukhusvård ökat i vårt län.

  Anna-Karin Klomp (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen