• Bättre och mer tillgänglig vård i fokus

  Förstärkta tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa, ökade möjligheter till egenvård i hemmet för kroniskt sjuka och fler kliniska platser för ST-läkare inom bristspecialiteter. Det är några områden som Region Uppsala kommer jobba för under året.

  Totalt spikades 24 nya uppdrag för verksamheten under dagens möte i vårdstyrelsen. Även årets budget för nära vård och hälsa och folktandvården antogs.

  Kristdemokraterna har en ledamot i vårdstyrelsen och en ersättare. Idag beslutades att Anna-Karin Vaz Contreiras, KD, kommer ingå i styrelsens arbetsutskott. Anna-Karin Bye, KD, som är ersättare deltog idag i sitt första politiska sammanträde i regionen.

  – Vårdstyrelsens uppdrag och den utveckling som planeras känns högaktuell och jag tror de förändringar som är på gång kommer göra avtryck och ha stor betydelse, säger Anna-Karin Bye.

  Under 2019 ska utvecklingen av patientens möjlighet till egenvård i hemmet med hjälp av digitala hjälpmedel erbjudas till fler patienter med kronisk sjukdom. Regionkontoret samordnar det övergripande strategiska arbetet, medan utvecklingsarbetet sker inom förvaltningen. Bristen på platser för ST-läkare har varit ett stort problem vilket även det ska åtgärdas genom att alla verksamheter ska jobba för frågan.

  Stärka vårdkedjan vid psykisk ohälsa

  Regionkontoret ska också säkerställa att vårdkedjorna mellan Region Uppsalas verksamheter för patienter med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa fungerar – vilket är ett led i att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten, där verksamheten har haft problem med lång väntetid och oklart ansvar i vissa fall.

  – Det kan inte nog understrykas hur viktigt det uppdraget är, tänker särskilt på att uppdraget innebär att förstärka tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Det känns värdefullt att få medverka i den frågan, säger Anna-Karin Bye.

  Ett centralt arbete under året är att påbörja omställningen till en nära och effektiv vård, vilket bland annat innebär att vård som idag ges på sjukhus flyttas till primärvården.

  Arbeta mot vårdskador

  Alla berörda verksamheter ska också arbeta förebyggande för att minska antalet undvikbara vårdskador och arbetet med att ställa om till nära och effektiv vård ska inledas under året.

  – Satsningen ”Effektiv och nära vård” blir en stor omställning och omprioritering av vårdens resurser.

  Andra prioriterade områden är att minska arbetsgivarens beroende av hyrpersonal liksom att förbättra arbetsmiljön.

  – Det känns bra att uppdraget innebär nytänkande för att skapa en god arbetsmiljö. När vårdpersonal trivs gör de så mycket bättre arbete för patienterna och då stärks patientsäkerheten, avslutar Anna-Karin Bye.