• Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

  PRESSMEDDELANDE

  I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar för trädgårdsstad. På söndag klockan 15:00 på Stabby prästgård kommer Jonas Segersam att delta på Stabbydagen och informera om förslaget.

   

  – Genom att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten så förstör man inte siktlinjen och kan samtidigt skapa en sammanhållen och naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Dessutom föreslår vi kristdemokrater att man bygger runt 1000 bostäder på en yta av 40 hektar, en mindre del av kommunens mark på 137 hektar. Vårt förslag innebär att vi kan behålla mycket av den unika miljö som Stabbyfälten tillför, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraternas förslag om trädgårdsstad innebär även att det gamla tomträttsinstrumentet återuppväcks. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden.

   

  – Vårt förslag om egnahemsidén skulle medföra en rad positiva möjligheter för de boende i området, säger Simon Westberg (KD) ledamot i plan- och byggnadsnämnden. Genom att kommunen behåller ägandet av marken slipper de som köper och bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Tack vare detta så hålls kostnaderna låga, vilket innebär att fler småbarnsfamiljer har möjlighet att köpa sig en bostad, fortsätter Westberg.

   

  – Genom våra förslag lyckas kommunen både att möta efterfrågan på bostäder och bevara och utveckla områden med höga sociala och ekologiska värden, avslutar Segersam.