• Brister i rehabilitering ska åtgärdas

    Notis i P4 Uppland 29 april 2014

    Det finns många brister i vårdkedjan för rehabiliteringen inom flera områden. Det framgår av en utredningsrapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. Nu ska en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

    – Rehabiliteringen är en viktig del av vården och vi behöver åtgärda de brister som finns idag, så att patienterna inte ska riskera att komma i kläm, säger Anna-Karin Klomp (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

    Utredningens uppdrag var att kartlägga brister i vårdkedjan när det gäller rehabilitering och att ta fram förslag på åtgärder för att rätta till bristerna. Slutsatsen är att det finns många brister i vårdkedjan. Bland annat saknas enhetliga rutiner för samverkan och informationsöverföring. Det finns också oklarheter kring ansvarsfördelningen, särskilt mellan primärvård och kommun. Dessutom har rehabilitering som kunskaps- och kompetensområde låg status och det saknas både resultatmått och kvalitetsmått.

    Med utredningen följer också en lista med förslag till åtgärder. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med en ekonomisk kalkyl till hälso- och sjukvårdsstyrelsens junimöte.