• Busshållplatsen på Råbyvägen livsfarligt MP-experiment

  I dagarna har massiv kritik framförts av räddningstjänst, ambulans och polis mot busshållplatsen ”Bureusgatan” på Råbyvägen. All sorts trafik stoppas när bussen stannar och inte ens utryckningsfordon kan ta sig förbi.

  Redan när beslutet togs 2015 riktades massiv kritik när MP-styret beslutade i frågan – men till svar fick man att syftet var just att försvåra för biltrafiken. Tanken med att bara ha ett körfält var att göra det säkert för gångtrafikanter att ta sig över vägen eftersom bilar inte kunde köra om. Men det har skapat en total inlåsningseffekt.

  – Det är katastrof för den här staden att MP fått styra gatuplaneringen i snart två mandatperioder. Alla inblandade aktörer sa tydligt redan då, när beslutet togs om en busshållsplats för stomlinje på en enfilig väg, att det vore förödande för framkomligheten, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

  – Vi och flera med oss yrkade istället att från början bygga en förbipassage för att underlätta inte bara för blåljus utan för alla bilister. Istället valde MP att prioritera övergångsställe. Vi tycker det är helt oacceptabelt att skapa köbildning med inlåsningseffekt på det sättet, säger Ian Engblom som var KD:s ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden när beslutet fattades.

  Nu, fem år senare, har Uppsala kommun svängt och kommer att bygga ut vägen till två filer istället för en. Precis som kritikerna menade var nödvändigt 2015. Kostnaden för skattebetalarna uppgår till 4,5 miljoner kronor.

  – Det är viktigt att man tar hänsyn till verkligenheten redan när besluten fattas. Tyvärr blir det alltid dyrare att fixa i efterhand än att göra rätt från början. Vi kristdemokrater är väldigt kritiska till miljöpartiets åtgärder för att försvåra framkomligheten i Uppsala, kommenterar Martin Wisell, partiets nuvarande ledamot i nämnden.