• Ett steg närmare vårdcentrum

  Barn undersöks av läkare

  Nu är det klubbat. Idag togs ett beslut om vilka allmänna kriterier som ska gälla för ett vårdcentrum framöver. På sikt är målet att både sjukhusvård och det som idag erbjuds vid vårdcentralerna ska hamna där.

  År 2018 fick regiondirektören uppdraget att ta fram förslag på hur man ska kunna erbjuda en mer effektiv och nära vård. En utredning visade att några platser i länet borde bli noder för mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet.

  Redan nu finns det hälso- och sjukvård i länet som passar in på beskrivningen av ett vårdcentrum – det som idag erbjuds vid vårdcentraler. Delar av detta kan framöver läggas där.

  Sjukhusvård flyttas ut

  En del av den vård som ska ingå i ett vårdcentrum är också sjukvård som bedrivs vid länets sjukhus.

  – Här ska det finnas en närvårdsavdelning, röntgen och laboratorium, mobila närvårdsteam, habilitering, akutverksamhet och ett förstärkt hälsouppdrag kopplat till orten med mera. Det ska också finnas ett samarbete med kommunen och andra aktörer i området för att förbättra hälsan hos invånarna, förklarar regionråd Björn-Owe Björk, KD, som leder reformen politiskt.

  Idag så beslöt hälso- och sjukvårdsutskottet att anta mer tydliga kriterier:

  Närvårdsavdelningarna som ska drivas och finansieras av regionen och kommunen tillsammans ska vara öppna dygnet och erbjuda geriatrik, internmedicin och allmänmedicin. Tillgång till övervakningsmöjligheter och syrgas måste också finnas.  Även psykiatri, och barnmedicin ska ingå i varje vårdcentrum.

  Mobila team för vissa grupper

  De mobila närvårdsteamen kommer att utföra akuta insatser för invånare från 17 år.  Teamet består av läkare och sjuksköterska och målgruppen är patienter med omfattande behov och patienter med funktionsnedsättning, som har svårt att ta sig till en vårdcentral. Teamet kan också hoppa in vid behov av akut medicinsk uppföljning och bedömning när någon skrivits ut från en vårdavdelning.

  – Vi ska också ha ett basutbud av habilitering vid varje vårdcentrum. Och det ska finnas röntgen och ett laboratorium där prover kan tas lokalt och vissa ska kunna analyseras på plats. Plåtarna bedöms dock på klinik, säger Björn-Owe Björk.

  – Dessa centrum kommer också innehålla hälsocentraler, där det ska finnas ett ökat fokus på patienternas levnadsvanor. Det handlar bland annat om förebyggande arbete med speciella riskgrupper som har högre risk för sjukdom om de inte lever hälsosamt.

  Tittar på lokala behov

  Under våren så kommer dialoger ske på de orter som är först ut: Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala där man tittar på utvecklingen av vårdcentrum utifrån lokala förutsättningar och behov. Sedan följer dialoger med Håbo och Knivsta. Även politiker och tjänstemän i regionen ingår i det fortsatta arbetet.

  I augusti kommer nästa rapport om hur arbetet med att utveckla vårdcentrum löper på.