• Fler kvinnor deltar i mammografi i dag

  Replik i Arbetarbladet på MP:s debattartikel om mammografi

  Miljöpartiet hävdar att centraliseringen lett till många kvinnor uteblir från mammografiscreening och att speciellt kvinnor med utländsk härkomst drabbats. Den statistik som finns för Uppsala län ger inget stöd för påståendena.Vid årsskiftet 2009 centraliserades mammografiscreeningen i vårt län till Samariterhemmet i Uppsala. Anledningen till detta var att landstinget under många år inte följt Socialstyrelsens riktlinjer. Verksamheten hade bara en läkare, trots försök att rekrytera fler. Detta ledde till att ett stort antal kvinnor inte kallades.

  Vi kunde inte acceptera det. För att höja patientsäkerheten ställde vi bland annat krav på att varje bild skulle granskas av två läkare. Vi införde också ett nytt digitalt bildhanteringssystem. Den nya utrustningen upptäckte betydligt mindre tumörer, men var också dyrare. Vi ville att länets kvinnor skulle få en bättre mammografi.

  Miljöpartiet skriver att centraliseringen inneburit att en mindre andel av de kallade kommer till screeningen. Det är en sanning med modifikation. År 2006, när MP satt i landstingsmajoriteten, kallades i storleksordningen 26 000 kvinnor till screening. Av dem deltog cirka 22 500 kvinnor.

  År 2010, ett år efter att Alliansen centraliserat screeeningen, kallades 46 000 kvinnor till screeningen, varav cirka 34 000 kom. Procentuellt såg det alltså bättre ut 2006, men i verkligheten har antalet kvinnor som deltar i hälsokontrollen ökat markant.

  Statistiken över Uppsala län (2013) visar också att täckningsgraden är betydligt lägre i välbeställda Uppsalastadsdelen Kåbo, med gångavstånd till mottagningen, än i invandrartäta Gottsunda eller Stenhagen.

  Om vi jämför kommunerna varierar täckningsgraden mellan 78 och 85 procent. Älvkarleby har lägst, vilket skulle kunna indikera att avståndet spelar roll. Detta motsägs dock av att Östhammar har länets högsta täckningsgrad. Vi kan också se att deltagandefrekvensen ökat i Älvkarleby om vi jämför för några år tillbaka.

  Mammografi är en undersökning som kan rädda liv och därför är det viktigt att kvinnor tar del av den. Därför erbjuder vi även gratis resa till mammografin med de sjukresebussar som finns. Undersökningen görs med 18-24 månaders mellanrum och även tider erbjuds vissa helger och kvällar, för att göra det lättare att få till ett besök.

  Även riktade satsningar har gjorts för att få fler kvinnor att delta. Samtidigt är screeningen en frivillig hälsokontroll. Vi kan inte tvinga någon att delta som inte vill delta. Det positiva är att fler kvinnor screenas idag än tidigare, men jag tycker att vi behöver göra fler riktade satsningar för att öka deltagandet, i bland annat Älvkarleby.

  Alliansen och KD har de senaste åren sett till att mer vård bedrivs ute i länet. Eftersom Uppsala län växer utesluter jag inte att vi i framtiden kan komma att tillhandahålla fler platser för screening.

  Anna-Karin Klomp (KD),

  landstingsråd och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande