• Fler vårdval för att öka möjligheten att välja

  I SVT Uppsala: Vårdval införs inom ortopedi och hudsjukvård

  Alliansen öppnar upp för fler vårdval. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att landstinget ska förbereda för att kunna införa vårdval inom specialiserad ortopedi och hudsjukvård i öppenvård.

  – Vi fortsätter att utveckla och utöka vården, så att fler patienter ska kunna välja vårdgivare och få vård snabbare, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  Landstinget har sedan 2011 infört vårdval för specialistvård inom flera områden. Vårdvalet innebär att patienter kan välja mellan olika vårdgivare, både privata och landstingdrivna. Exempel på områden där vårdval har införts är operationer av gråstarr, höft- och knäproteseroperationer samt gynekologi.

  Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut som innebär att landstinget ska förbereda för att eventuellt införa vårdval inom ortopedi och hudsjukvård.

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån lagen om valfrihetssystem. Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget kommer vårdvalet att införas från den 1 januari 2016.

  Under 2015 ska det göras en utvärdering där man tittar på vilka effekter vårdvalet inom specialistvården har haft för forskning och utbildning.

  Oppositionspartierna (S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.