• Förstatliga Akademiska sjukhuset

  Akademiska sjukhuset

  I region Uppsala opererades endast 40 procent av patienterna i tid förra året. Var femte patient fick vänta längre än 42 dagar.
  – Vi vill avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Nuläget fungerar inte, säger Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat.

  Han ser flera vinster med att lägga ned landstingen och överföra ansvaret för Akademiska sjukhuset och övriga universitetssjukhus till staten.

  – Det ena skälet är att vården i Sverige blir mer jämlik med en statlig organisation. Som det är nu så skiljer sig tillgången till den bästa vården och väntetiderna åt beroende av var i landet man bor.

  Genom att förstatliga vården så kan resurserna också utnyttjas effektivare vilket patienterna vinner på, framhåller han.

  Allvarlig situation på Akademiska

  Att Akademiska sjukhuset är ett av de sjukhus i landet med längst väntetider och att väntetiderna för specialistvård tredubblats under de senaste fyra åren är en allvarlig situation som kräver åtgärder nu, betonar Björn-Owe Björk.

  – En sak som behöver ske på kort sikt är att Region Uppsala skärper sig som arbetsgivare och erbjuder en bättre lön och ger de anställda en ökad möjlighet att påverka sin arbetstid, säger han.

  En åtgärd som Kristdemokraterna vill införa i hela Sverige utöver att förstatliga, är vårdplatsgarantin – en prestationsbaserad ersättning för att få landstingen runt om i Sverige att få fram fler vårdplatser och minska överbeläggningarna.

  – Sen vet vi att kömiljarden – en statlig subvention som alliansen införde förut halverade vårdköerna, den vill vi i KD ha tillbaka.

  Fler behöver utbilda sig

  Fler utbildningsplatser inom vården är ytterligare en åtgärd som partiet lyfter fram.

  – Vi behöver att fler utbildar sig till sjuksköterskor och att fler stannar i yrket. På så sätt kan en hel del av de stängda vårdplatserna öppnas. Att patienterna tvingas vänta så pass länge på vård som idag kan vi aldrig acceptera.

  Foto: Johan Wahlgren/CC BY 3.0