• Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

  2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

  En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i etableringsersättning (6100 kr i månaden). Den som bor ensam kan få bostadsersättning på lika mycket som hyran minus 1 800 kronor, om hyran understiger 5 700 kronor. Man kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Därtill kan man få tilläggsersättning på ytterligare max 4500 kr för tre barn. 5 700 kronor är således den summan ett boende kan kosta utan att kommunen behöver betala ur kommunkassan. Om kommunen inte kan hitta boenden inom den budgeten behöver de betala mellanskillnaden, och därtill behöver den boende sannolikt söka försörjningsstöd vilket också medför kostnad för kommunen.

  Samtidigt som vi konstaterar att vi inte har tak över huvudet för 214 personer (egentligen 424 eftersom vandrarhem bara är tillfällig lösning) i år, konstaterar vi att år 2017 beräknas ytterligare 800 personer anvisas till Uppsala. Det är i snitt 67 personer i månaden hela året och mer än under 2016. För att lösa den akut ohållbara situationen föreslår Kristdemokraterna att kommunen upprättar 700 modulbostäder utspritt i kommunen. Modulerna ska vara fina och attraktiva att bo i för såväl nyanlända som exempelvis studenter. Redan bosatta i områdena ska trivas med utformningen och vara en aktiv del i planeringsarbetet.

  Boverket har beräknat att en modulbostad på 30 kvm kostar 14.700 kr/kvm att bygga om den står kvar i 12 år (markarbete och moms inräknat). Hyran skulle då bli 5.200 kr i månaden. I bland annat Stockholm har man påbörjat planeringsprocessen kring 4.000 modulbostäder (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ska-4000-hus-for-flyktingar-byggas).

  – Moduler är ingen bra lösning, men vi har passerat ”bra” sedan länge och behöver akut hitta lösning för hur människor ska få tak över huvudet. Majoriteten har länge vetat om hur många som anvisats hit men valt att titta åt ett annat håll. Vi kan inte ha tusen nyanlända boendes på vandrarhem, de kan inte bygga sina liv där och det blir dessutom väldigt kostsamt, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

  – Om kommunen inte hittar boende inom budget måste de ju betala mellanskillnaden. Dessutom måste de sannolikt betala ut försörjningsstöd. Med modulhusen vet vi att vi hamnar inom budget och att de som bor där får en långsiktighet i etableringen. De flesta som kommer är ensamma män, och klarar våra studenter att bo i korridor på 25 kvm borde det vara ett alternativ även här, avslutar han.

  Utöver modulhusen, som exempelvis kan stå i Björklinge eller Almunge, föreslår Kristdemokraterna att minska mottagandet år 2017 från 67 personer i månaden (804 per år) till 40 personer i månaden (480 per år) och placera de 27 (324 per år) däremellan i andra kommuner i länet, med erbjudande om att de får gå i skola i Uppsala kommun. Det förutsätter en samordning med länsstyrelsen.