• Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden

  Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Därför motsätter vi oss bestämt aktiv dödshjälp, som skulle innebära att människolivet börjar graderas. Men i de allra flesta fall kommer inte döden oväntat, utan blir ett, om än sorgligt så ändå oundvikligt, slut på åldrandeprocessen. Idealt sett borde alla få sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende. Tyvärr är detta något som många aldrig får uppleva i vårt svenska samhälle. I vårt land där många människor slutar sina liv på boenden och i hemmen, ofta utan anhöriga eller närstående, har kommunens äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst en avgörande betydelse för en professionell och god palliativ vård.

  Palliativ vård betyder vård vid livets slut, och är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan idag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då sjuksköterskor ofta inte finns på plats ute på äldreboenden, saknas helt kunskaper om vård i livets slutskede och vad som kan göras för att underlätta för patienten.

  Den person som går in i en terminal fas på fredag eftermiddag riskerar alltså att inte få den vård hon eller han behövt bara för att det är helg. Det kan röra sig om utebliven ångest- och smärtlindring, som i sin tur gör att livets slut blir svårare än vad det behövt vara.

  KD Uppsala vill därför:
  – Inrätta ett särskilt palliativt sjukvårdsteam som vid behov åker till kommunens äldreboenden, i likhet med det sjukvårdsteam för avancerad vård i hemmet som kan fås genom Trygghetsjouren.
  – Öka bemanningen av sjuksköterskor på äldreboenden, kombinerat med kompetensutveckling för undersköterskorna
  – Förbättra rutinerna kring inskrivning, där hänsyn tas till språk, kultur och religion för att så långt som möjligt kunna respektera den boendes önskan vid livets slut