• Ingen kvinna ska vända i dörren

  Mimmi Westerlund (KD)
  Tvåa på listan till regionfullmäktige


  Enligt statistiken ligger förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset på en hög nivå. Trots detta är många blivande mammor oroliga över hur det ska gå – särskilt oroliga är man över platsbristen. Kommer det att finnas plats när det blir dags?

  Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är tyvärr inget nytt. Man kan fråga sig om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepengarna ska fördelas, eller om det helt enkelt beror på kompetensbrist bland politikerna?

  I somras fick 14 barn neonatalvård vid andra sjukhus i Sverige, fyra flögs till Åbo och platserna på BB drogs ned från 34 till 28. Detta väcker en stor oro bland många gravida även om den egna risken för högkomplicerad för tidig födsel är låg. För att klara av verksamheten uppger verksamhetschefen i UNT ”att de anställda ställt upp storartat.”

  Tyvärr ser vi inte någon förändring komma. Plats- och personalbristen är fortfarande väldigt allvarlig och prognosen inför sommaren är oklar. För att lyckas vända denna trend krävs en tydlig politisk vilja och ett starkt ledarskap.

  En avgörande faktor för att lyckas behålla personalen är förstås lönen. I dagsläget har barnmorskorna på Akademiska sjukhuset lägre lönenivåer än man har på motsvarande avdelningar i Västerås – trots att dessa skickar sina högkomplicerade graviditeter till oss. Vår personal utför alltså en mer avancerad vård för lägre löner. Det är inget annat än orimligt och borde kunna åtgärdas politiskt. Hur svårt kan det egentligen vara att skapa dugliga arbetsvillkor för dom som dagligen ser till att kvinnor får uppleva så bra förlossningar som möjligt?

  Ingen kvinna ska behöva vända i dörren till förlossningen. Därför vill vi se fler anställda och fler sängplatser i effektiva lokaler, exempelvis borde förlossningen och BB i framtiden ligga på samma våningsplan så att personalen bättre kan hjälpas åt. Dessutom är det hög tid att genomföra ett en lönerevision som står i god proportion till arbetsbelastning och arbetsuppgifter.

  Frågan är varför den rödgröna majoriteten inte har prioriterat detta när det är så tydligt att behovet finns. Jag anser att vi måste prioritera upp kvinnors rätt till säkra förlossningar till förmån för annat som får stå tillbaka. Jag är beredd att göra den prioriteringen och söker stöd för det i höstens val till regionfullmäktige.

   

  • Bättre arbetssituation för personalen på förlossningen och BB
  • Det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • Den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.
  • För de som har långt avstånd till förlossningsklinik ska det erbjudas plats på patienthotell i väntan på förlossning.
  • Mer resurser till Specialistmödravården, t.ex egenanställda tolkar och ultraljudsbarnmorskor.
  • Få en bättre helhet i vårdkedjan under en gravididet (MVC/Förlossning/BB/BVC).