• Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten

  Inlämnad 2015-10-05

  Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsjärnvägarna ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna.

  Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ska också förhandla om åtgärder i storstäderna som ska förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Totalt ska infrastruktursatsningarna runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling där vi ska föra samman finansiering av transportinfrastruktur och nyttor som till exempel ökat bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor.

  Uppsala kommun är en del av samma arbetsmarknadsregion som Stockholm. Många bor i Uppsala och arbetar i Stockholm och vice versa. Att i sammanhanget med Sverigeförhandlingen inte se Uppsala som en del av storstadsregionen är ett misstag.

  När det gäller spårtrafik och infrastruktur har Uppsala ett mycket viktigt behov, nämligen fyrspår på ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, en investering som är grunden för hela vårt översiktsplanearbete.

  Det finns även andra viktiga investeringar i spår för Uppsalas del, Aroslänken (järnväg mellan Uppsala och Enköping) samt spårtrafik inne i Uppsala. Stockholms stad och län är aktiva och förväntar sig både investeringar i exempelvis tunnelbana till Nacka och även norrut, och då är det viktigt att inte Uppsala blir marginaliserat i denna process.

  Nu kan det vara bra att inte få det att framstå som att vi vill ha snabbtåg ända till Uppsala, eftersom det redan är sagt att banan, om den blir byggd, kommer att sluta i Järna, och sedan används de gamla spåren. Att få till en järnvägsdepå i Uppsalatrakten för höghastighetstågen skulle emellertid kunna vara en viktig framgång för att även vår kommun kan vara med och bidra i utvecklingen av denna viktiga infrastruktursatsning.

  Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)

  På vilka sätt agerar Uppsala kommun gentemot Sverigeförhandlingen för att inte kommunens utveckling blir marginaliserad av en eventuell utbyggnad av snabbtåg Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö?
  På vilka sätt agerar kommunen för att få tillstånd nödvändiga investeringar i ostkustbanan (fyrspår) och Aroslänken?Finns det en möjlighet att få en järnvägsdepå för snabbtåg till Uppsala, och hur agerar kommunen aktivt för detta?

  Uppsala 2015-10-05
  Jonas Segersam (KD)