• KD är tydliga om Sydöstra staden

  Vi tycker inte att staten borde villkora den nödvändiga utbyggnaden av järnvägen med bostadsbyggande – skriver Jonas Segersam (kommunalråd för KD) i UNT.

  När den fördjupade översiktsplanen för sydöstra staden antogs i fullmäktige röstade M, KD, C och SD nej (två gånger dessutom). Det finns därför en stor chans att en majoritet efter valet kommer att riva upp planerna, inklusive oss i KD.

  Vi har redan nu lyckats stoppa utbyggnaden mellan Nåntuna och Sävja (”pulkabackarna”) eftersom minoritetsstyret gått med på att lägga den utbyggnaden sist i planerna.

  Vi är alla för utbyggnad av järnvägen, med en ny station (Uppsala Södra), där man kan bygga en del bostäder runt stationen. Men vi kristdemokrater tycker inte att staten borde villkora denna nödvändiga utbyggnad av järnvägen med bostadsbyggande. Vi reserverade oss därför mot hela beslutet om ”Uppsalapaketet” i kommunfullmäktige 2018. Denna linje driver vi såväl i Uppsala som i Knivsta för att gemensamt stoppa de orealistiska planerna på 48 000 nya bostäder.

  Vi kristdemokrater har hela tiden påpekat att ytterligare bebyggelse bör förskjutas till skogsområdet mellan E4 och järnvägen ner mot Knivsta kommungräns (”Nysala”). Detta är något som vi inte har fått gehör för av andra partier. Vi har även motionerat om ”Söderby trädgårdsstad”, då ny byggnation inte bör bestå av höghus 5-8 våningar utan småhus och trädgårdsstäder. Vi säger dessutom nej till spårväg liksom de övriga partierna i opposition, varför även dessa planer kan komma att rivas upp efter valet om vi får en ny majoritet.

  Detta går att läsa om i artikeln: KD är tydliga om Sydöstra staden – Upsala Nya Tidning (unt.se)