• (KD): Dags för Nya Uppsala

  PRESSMEDDELANDE

    

  1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

  Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

  Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av Uppsala Södra, med en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna och spårvägsanslutning till de södra stadsdelarna. Jonas Segersam har sedan dess i kommunstyrelsen drivit frågan om utökat samarbete med Knivsta kommun.

   – När vi nu bygger ”Nya Uppsala” finns fantastiska möjligheter att använda korridoren väster om E4:an mot järnvägen för nya bostäder. Genom att koppla ihop infrastrukturen för VA och kommunikationer med Knivsta kommun minskar vi sårbarheten i regionen och kan också ge utrymme för utveckling som annars är omöjlig i det historiska Uppsala centrum, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

   Förslaget om fyrspår öppnar upp för nya och fler förbindelser i Uppsalaområdet vilket välkomnas av Kristdemokraterna.

   – En av de viktigaste satsningarna vi hade i vårt program inför det förra valet var utvecklingen av Uppsala Södra. Genom fyrspåret är ett av stegen för det förverkligandet taget. Gällande det planerade bostadsbyggandet så är det också betydelsefullt med en omsorgsfull utformning så att vi inte får ett nytt miljonprogramsområde utan kan skapa en attraktiv, hållbar och grön stad i Uppsala södra, avslutar Segersam.