• KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

  KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

  – Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler träffpunkter och vårdserviceteam, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition.

  – Vänstermajoriteten har misskött äldreomsorgen genom en dåligt genomförd omorganisation, genom att överta flera upphandlade boenden i egen regi och genom en chefskarusell där nu direktören nyligen avgått. Prognosen för 2017 ger ett underskott på -55mnkr. Genom bättre ledarskap och en slimmad organisation kan vår budget ligga 40 mnkr lägre än majoritetens 1,8 mdr kr, en summa som vi dessutom avsatt i vårt resultat på 330 mnkr

  – I ett läge där man vill dölja sina egna misslyckanden är det alltid bättre att rikta uppmärksamheten mot någon annan. Under det rödgröna styret får uppsalaborna just nu en allt sämre äldreomsorg till en allt högre kostnad. Det är oacceptabelt. Vi i KD kan däremot genom våra förslag erbjuda en högre kvalitet i välfärden till en lägre kostnad.

  Våra förslag för äldreomsorgen i Uppsala i korthet:

  • Återinför värdighetsgarantin
  • Inrätta vårdserviceteam
  • Inför äldreboendegaranti över 85 år
  • Utveckla trygghetsboende och seniorboenden förutom de vårdboenden som är på väg att byggas.
  • Inrätta minst tre nya träffpunkter
  • Bättre planering för vård i livets slutskede
  • Öka andel rehab-team och mobila insatser för att förebygga behov av vårdboende