• (KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden

    11/3 2017 skriver Kristdemokraterna om palliativ vård i UNT. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här.

    Den palliativa vården (vård vid livets slut) är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan i dag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då sjuksköterskor ofta inte finns på plats ute på äldreboenden, saknas helt kunskaper om vård i livets slutskede och vad som kan göras för att underlätta för patienten.

    Vi föreslår att man inrättar ett särskilt palliativt sjukvårdsteam för kommunens äldreboenden, i likhet med det sjukvårdsteam för avancerad vård i hemmet som kan fås genom Trygghetsjouren. Vi vill också öka bemanningen av sjuksköterskor på äldreboenden, kombinerat med kompetensutveckling för undersköterskorna, och förbättra rutinerna kring inskrivning där hänsyn tas till språk, kultur och religion för att så långt som möjligt kunna respektera den boende vid livets slut.