• KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala

     

    Pressmeddelande 2018-02-18

    Regeringen meddelade under fredagen att de under kommande vecka kommer att tillsätta en statlig utredning för att granska Nya Karolinska Solna. Kristdemokraterna i Region Uppsala skulle också välkomna en statlig granskning av vården i Region Uppsala. Sedan 2014 har vårdköerna i länet nästintill fördubblats, ca 100 vårdplatser hålls stängda pga. sjuksköterskebrist, kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 195 procent och personalomsättningen på Akademiskas akutintag var 39 procent 2017. Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar kraftigt samtidigt som barn och ungdomspsykiatrin havererat under året. Trots problemen vid Nya Karolinska är tillgängligheten i Stockholms län bättre och vårdköerna kortare än i Region Uppsala. Kristdemokraterna skulle därför välkomna en statlig granskning av vården även i Region Uppsala.

    – Problemen inom sjukvården i Region Uppsala är omfattande och vi tror en statlig granskning vore bra för att tydligt kunna belysa problematiken för att kunna vidta relevanta åtgärder, säger Björn-Owe Björk (KD).