• (KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, Årsta och Nyby) och två på landsbygden (Medelpunkten och Bälinge).  För närvarande är det kö och man placeras på väntelista. Träffarna föregås av möte med sjukgymnast som lägger upp ett träningsschema, därefter tränar man under eget ansvar med visst stöd från närvarande personal.

  Utöver Seniorgym erbjuds vid vissa träffpunkter med (eller utan) styrkegympa, seniorgympa, sittgympa och lättgympa. Tyvärr saknas resurser, men vi Kristdemokrater vill värna våra äldre och säkerställa livskvalitet i livets alla skeden, därför vill vi att kommunen satsar pengar på att öppna verksamheter på ställen det efterfrågas.

  Kristdemokraterna föreslog följande i en motion som diskuterades i Kommunfullmäktige den 29 maj 2017:

  Öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden

  Erbjud lättare gympa vid ytterligare fyra träffpunkter på landsbygden

  Återöppna de träffpunkter som lagts ned pga resursbrist

  Läs motionen i sin helhet genom att klicka här