• KD reserverar sig mot beslut rörande Spårväg

  𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐟𝐮𝐥𝐥𝐦𝐚̈𝐤𝐭𝐢𝐠𝐞 𝟐𝟕 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑

  Bland dagens ärenden fanns “Samarbetsavtal S2”, rörande reglering av ansvarsfördelning mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och staten. Kristdemokraterna i såväl Uppsala kommun som Region Uppsala är emot anläggning av Spårväg i Uppsala kommun och röstar i enlighet med detta i de beslut som följer Uppsala kommuns beslut att anlägga spårväg.
  Vår reservation, i Regionfullmäktige och i styrelser och nämnder, lyder:

  Vi Kristdemokrater ser positivt på Uppsala läns utveckling och expansion inom såväl befolkningstillväxt som näringsliv, universitet och offentlig sektor. Vi ser behovet av effektiva och klimatsmarta lösningar för kollektivtrafiken för att betjäna invånare i hela länet.
   
  Kristdemokraterna anser inte att anläggningen av spårvagnstrafik mellan Uppsala city och den planerade så kallade Södra staden är rimlig ur ett regionalt perspektiv då det är förknippat med kostnader som riskerar att tränga undan andra behov och annan utveckling i länet. Att bygga spårväg skulle binda stora ekonomiska resurser till en geografiskt begränsad del av regionen och skulle hålla övriga sju kommuner utanför de medel som regionen förfogar över.
   
  I ett läge med långa vårdköer och otillräcklig tillgänglighet inom vården i hela länet tycker vi att det är felprioriterat av Region Uppsala att avsätta stora medel för spårvägstrafik i Uppsala kommun.
   
  Denna vår uppfattning har vi framfört i regionfullmäktige, regionstyrelsen och relevanta nämnder där frågan behandlats. Då har vi kristdemokrater röstat avslag till ärenden rörande spårväg. Så också i detta ärende.